AF Energi står overfor en omvelting innen energieffektive løsninger og bærekraft, og vi opplever en stor økning i etterspørsel etter vår kompetanse. For å møte denne etterspørselen søker vi flere motiverte medarbeidere og styrke vår fagkompetanse. Vi søker deg som har bred kompetanse, en ambisjon om personlig og faglig utvikling, samt at du motiveres av å gjøre en forskjell.

 

Vi ser etter deg som ønsker å være med på å prege og styrke videreutviklingen av vårt miljø innenfor energieffektivisering og bærekraftig rehabilitering i bygg og industri.

 

Porteføljen Rehabprosjekter utfører rehabilitering og energieffektiviseringsprosjekter i størrelsesorden 2-60 MNOK. Vi er med helt fra tidligfase og bidrar til å legge premissene for en energieffektive løsninger og bærekraftig rehabilitering, og hjelper kundene med å identifisere og beregne ENØK-tiltak. Videre påtar vi oss utførelsen som totalentreprise, hvor vi også kan garantere den tekniske funksjonen og energibesparelsen. I prosjekter med funksjons- og energigaranti, følger vi opp driften etter overlevering og sørger for at målene blir innfridd.

 

Arbeidsoppgaver

I AF Energi blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. Stillingen innebærer:

 • Identifisere og beregne investering og besparelse for bærekraftige og energieffektive tiltak i bygg og industri
 • Utvikle konsepter, gjøre forprosjekter og analyser
 • Kundemøter
 • Gjennomføre tiltakene vi definerer som totalentreprise
 • Ledelse av prosjektteam og faglig utvikling av medarbeidere
 • Tett samarbeid med ledelsen i selskapet

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som:

 • Etablerer gode relasjoner med kunder og medarbeidere
 • Produserer nye ideer, fremgangsmåter og innsikt
 • Skaper nye produkter og konsepter
 • Setter høye krav til kvalitet og kvantitet
 • Arbeider på en systematisk, metodisk og ryddig måte

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har høyere teknisk utdannelse, gjerne tre til fem års relevant erfaring, gjerne fra rådgiver. Du er fremoverlent og motivert for å utvikle vår satsning videre. Du brenner for energieffektivisering og bærekraftige løsninger i bygg, og erfaring innen dette er en fordel.

 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.