AF Byggfornyelse har en sterk miljøambisjon for kommenende strategiperiode og vi ser etter kandidater som ønsker å være med å utvikle dette området hos oss.

Som BREEAM- og miljøkoordinator vil du jobbe på våre byggeprosjekter. Dine hovedoppgaver vil være å følge opp BREEAM-prosjekter som BREEAM-NOR AP og øvrige prosjekter med høy miljøprofil.

Arbeidsoppgaver

  • Miljøoppfølging i byggeprosjekt som BREEAM AP fra tidligfase, konsept og idé-utvikling til ferdigstilt bygg.
  • Utarbeidelse av BREEAM pre-analyser og ansvarsmatriser.
  • Ledelse i BREEAM-møter, deltagelse i andre relevante møter.
  • Koordinering av prosjekterende og utførende underentreprenører (UE).
  • Samsvarskontroll, utarbeidelse og innsending av dokumentasjon til BREEAM-revisjon.
  • Utarbeidelse og oppfølging av miljøoppfølgingsplaner, miljørutiner og sjekklister.
  • Rådgivning og støtte prosjektene i forbindelse med spørsmål knyttet til miljø.
  • Kontinuerlig oppfølging og befaring ute på prosjektene.
  • Kontrahering og oppfølging av eksterne konsulenter og UE.
  • Bistand i AF Byggfornyelse sitt strategiarbeid innen miljø.

Vi ser at du har minst 3 års byggerfaring etter endt utdanning. Det er stor fordel om du har erfaring fra BREEAM prosjekter fra entreprenørsiden og har en stor interesse for fagområdet. Alternativt kan du har erfaring fra konsulentbransjen eller fra en byggherreorganisasjon.

Vi ser etter en sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende utdanning, gjerne med spesialisering innen miljø. 

For å lykkes i denne rollen bør du være strukturert og ha evne til å ta helhetlig ansvar og samarbeide godt med andre. BREEAM- og miljøarbeid omfavner alle fag og prosesser i et byggeprosjekt så det krever at du har evnen til å følge med samt å tilegne deg kunnskap og forståelse for de ulike fagene og prosessene. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk vektlegges også. God forretningsmessig forståelse fra bransjen vil også hjelpe deg til å lykkes i rollen.

I AF Gruppen blir du del av et fellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for fag og resultatoppnåelse. I AF tror vi at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg.