Dersom du har erfaring med utvikling av totalentrepriser og tilbudsarbeid, har god byggeteknisk forståelse, har svært god forretningsforståelse og motiveres av å jobbe med dyktige folk, kan dette være stillingen for deg!

Som Prosjektutvikler vil du ha ansvaret for å lede og koordinere utvikling av totalentrepriser i konkurranse eller som samspill og være ansvarlig for våre totalentreprisetilbud til kunde. Du vil lede et tilbudsteam hvor sentrale oppgaver er å identifisere og konkretisere kostnadseffektive bygningsmessige og tekniske løsninger, overordnet lede arbeidet med innhenting av tilbud fra alle våre samarbeidspartnere, ha tett dialog med prosjektleder og prosjekteringsleder for å sammenstille våre leveranser til kunde i form av totalentreprisetilbud eller tilsvarende tilbud.

Du vil være sentral i forhandlinger opp mot kunde for inngåelse av kontrakt, og støtte våre innkjøpsansvarlige i deres kommunikasjon og forhandling med våre samarbeidspartnere nedstrøms.

Vi søker deg som ønsker å delta aktivt i både prosjektutviklingen og løsningsdesign. Du bør være en pådriver for bruk av digitale verktøy som griper inn i og benytter BIM. Det er positivt om du har erfaring eller ansvar fra gjennomføring av totalentrepriser og har god teknisk forståelse, gjerne fra arbeid som prosjekteringsleder eller tilsvarende.

Du vil få en sentral og viktig rolle med stor kontaktflate mot våre kunder og resten av organisasjonen. Du er teamorientert og ser viktigheten av å bygge gode relasjoner både internt og eksternt. Du er kvalitetsbevisst, strukturert og løsningsorientert.

Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å lede tilbudsarbeidet vårt, optimalisere utførelsen og jobbe tett med prosjektlederen og resten av organisasjonen i å oppnå lønnsomme utgangspunkt for oss, våre samarbeidspartnere og våre kunder før prosjektgjennomføringen.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har høyere teknisk utdannelse (sivilingeniør eller ingeniør), gjerne fem til ti års relevant erfaring fra totalentrepriser i utviklings-/tilbuds-/gjennomføringsfasen. Du må ha høy faglig kompetanse innen teknisk forståelse av bygg. Du vil ha en ledende rolle for tilbudsteamet og skal ha ansvaret for å støtte og utvikle dine medarbeidere med din kompetanse. Du må kunne arbeide selvstendig og bære ansvaret det medfører og skulle inngi forpliktende totalentrepriser i størrelsesorden 100 til 750 MNOK.

Du ser viktigheten i nøye arbeid, du er systematisk og jobber strukturert. Du kan håndtere store mengder informasjon og evner å håndtere samtidige arbeidsoppgaver.

Du har gode datakunnskaper i Word, Excel, kalkulasjonsprogrammer (ByggOffice eller tilsvarende), Solibri, mv. Du har i tillegg meget god skriftlig og muntlig kommunikasjon- og fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

Vi leter etter en detaljorientert person med evne til å se det store bildet. Du ser muligheter og forbedringsbehov. Du er fremoverlent og dyktig til å prioritere. Samtidig er du strukturert, grundig og nytenkende. Du har et kostnadsfokus og evner å fremskaffe tilstrekkelig grunnlag for å ta store økonomiske beslutninger og forstår risikovurderinger. Du har god bransjekunnskap og har et ønske om å innovere og videreutvikle måten vi jobber på.

Rollen krever at du jobber selvstendig, at du er serviceinnstilt og tålmodig. Du bør være flink til å formidle din kunnskap og bidra til den gode kulturen vi er så stolte av i AF.

I AF Gruppen blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter god entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg og innen nye fag- og ansvarsområder.